Teknik tercümeteknik tercüme

Teknik tercüme, anlam bütünlüğü ve akıcılıktan çok daha fazlasını gerektirmesi bakımından başlı başına uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir branştır.

İyi yazılmış ve doğru tercüme edilmiş bir metin ortaya çıkarabilmek için alanında uzmanlaşmış, bu alanda belirli bir birikim ve tecrübeye sahip teknik tercümanlar tarafından yapılmış olması gerekir.

Tek Tercüme Bürosu olarak; İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Çince gibi yaygın diller başta olmak üzere tüm dünya dillerinde; kimya, mimarlık, madencilik, mühendislik dalları, sanayi, her türlü makine ve aracın kullanım kılavuzu olmak üzere her türlü teknik dokümanın tercümesinde sizlerin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

Teknik tercüme hizmeti verdiğimiz başlıca alanlar

  • Makine ve araç kullanım kılavuzları
  • Ürün broşürleri
  • Talimatnameler
  • MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)
  • Patent ve lisans belgeleri
  • Garanti belgeleri
  • İhale ve şartname belgeleri
  • Analiz raporları
  • Sertifikalar
  • İthalat ve ihracat yazışmaları

Tercüme edilen evraklarınızı, talep ettiğiniz formatta teslim edebilmekteyiz. Katalog, broşür gibi mizanpaj çalışması gerektiren dokümanlarınızı, sahip olduğumuz teknik donanım ve altyapı ile baskıya hazır bir şekilde teslim edebilmekteyiz.

Tercüme kalitemizi görebilmek için deneme tercümesi ve referanslarımızı talep edebilirsiniz.