Azerice TercümeAzerbaycan, tıpkı diğer Türki cumuriyetlerle olduğu gibi, tarihsel, sosyal ve kültürel bağlarımızın oldukça güçlü olduğu ülkelerden birisi olarak bilinmekte. Bunda hem ortak tarihimiz ve milli değerlerimiz, hem de sınır komşusu olmamız ve ülkeler arası ilişkilerimizin senelerdir sorunsuz bir şekilde devam etmesinin de etkisi bulunduğu söylenebilir.

Azerbaycan, özellikle de Türkiye’ye okumaya gelen pek çok alandan öğrencinin ülkemize gelmesine vesile oluyor ve akademik ilişkiler bu vasıtayla gelişmeye açık oluyor. Aynı şekilde ülkemizde yatırımları bulunan pek çok iş adamı, yatırımlarını daha da çeşitlendirmek Azerbaycan hükümetiyle veya girişimcileriyle çeşitli ticaret anlaşmalarının altına imza atıyorlar.

Ülkeler ve bireyler arası ilişkiler bu kadar kuvvetliyken, dilin kullanımı da bu durumu kapsayan meseleler arasında yer alıyor. Hem farklı harfler, hem de kelimeler ve gramer yapıları barındıran Azerice, konuşmaların içinde bulunulduğu zaman kısa süre içerisinde alışılabilecek ve kelime kalıpları rahatlıkla kullanılabilecek bir dil. Aynı şekilde Türkçe’yi benzer şekilde öğrenen Azerilerin olduğunu da söyleyebiliriz.

Ancak diplomatik, ticari, akademik meseleler söz konusu olduğunda elbette ki birkaç aylık eğitimimize veya yaşanmışlığımıza güvenmemiz doğru olmayacaktır. Zira bu tarz durumlarda bir gramer farklılığı, bir kelimenin yanlış kullanımı bile hukuki yaptırımlara maruz kalabilmekte ve bizi mağdur konumuna sürüklemeye neden olabilmektedir. Ayrıca bazı kurum ve kuruluşlar diploma, hukuki sözleşme, senet gibi çeşitli belgelerin bir yeminli tercüman tarafından onaylı olmasını da şart koşabiliyor. İşte tam da bu noktada bir tercüme bürosu bulmanız Azerice tercüman hizmetlerinden yararlanmamız şart olmakta.

Peki bir Azerice tercümanı hangi özellikleri taşımalıdır? Öncelikle, kişinin alanına göre çeviri yapabilmesi ve sözcükleri iyi tanıması şarttır. Bir gazete haberinin üslubunun hukuki anlaşmadan, bir ticari sözleşmenin edebi öyküden farklı üsluplar barındırdığı gerçeğini gözardı etmemesi de, çevirinizin okunaklı olması ve başkalarına çekici gelmesi açısından önemli bir husustur.

Sözlü çeviri esnasında ise yine sektöre hakimiyet ve ufak nüanslara dikkat edilebilmesi, kriz noktasına gelebilecek çeviri kazalarını engelleyecektir. Tüm bunları yaparken ise Azerice çevirinin hızlı ve kesin bir şekilde, aksatmadan yapılabilmesi gerekmektedir.